PASIFIC Fellowship Programme /PAN

Tytuł projektu: Opracowanie nieinwazyjnej metody diagnostycznej do wczesnego wykrywania zmian poziomu białka wiążącego retinol 3 (RBP3) związanych z retinopatią cukrzycową.

Program PASIFIC oferuje stypendia dla wybitnych naukowców z tytułem doktora i jest współfinansowany przez Polską Akademię Nauk i Unię Europejską w ramach programu Marie Skłodowska-Curie CO-FUND, Horyzont 2020. Umożliwia on naukowcom wszystkich narodowości i wszystkich dyscyplin naukowych ustanowienie niezależności naukowej i prowadzenie przełomowych badań. To dwuletnie stypendium będzie realizowane w IChF PAN i ICTER. Podczas stypendium Vineeta będzie realizować indywidualny projekt badawczy dotyczący roli RBP3 w retinopatii cukrzycowej. Jako stypendystka będzie uczestniczyć w co najmniej 2 szkoleniach i warsztatach rocznie organizowanych przez PAN.

Całkowite dofinansowanie dla tego projektu wynosi 600 796 zł.