CRATER

Projekt „Conference on Recent Advances in Translational Eye Research” otrzymał 320 000 PLN z programu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Całkowity koszt projektu wynosi 395 000 PLN.