10.03.2022

Doroczne Spotkanie i Przegląd ICTER ISC 2022

W dniu 9 marca 2022 r. odbyło się Doroczne Spotkanie i Przegląd ICTER ISC 2022. Spotkaliśmy się w trybie hybrydowym, fizycznie w Varso Place, w centrum Warszawy, oraz online za pośrednictwem Zoom. Podsumowaliśmy naszą działalność naukową i badawczą w 2021 roku dla ekspertów Międzynarodowego Komitetu Naukowego i przedstawiliśmy strategiczne cele dla naszego przyszłego programu badawczego. Zaproszeni goście z Polski i zagranicy wygłosili wykłady.

Dr Colin Chu z Instytutu Okulistyki University College London wygłosił wykład pt.: „Imaging Immune Responses in the Retina”. Dr Colin Chu jest starszym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Bristolu i w Moorfields Eye Hospital w Londynie. Niedawno otrzymał stypendium Wellcome Trust Fellowship, aby rozpocząć pracę w Instytucie Okulistyki UCL. Jako klinicysta-naukowiec i okulista skupia się na poprawie opieki nad pacjentami z chorobami siatkówki oraz na badaniu podstawowych zagadnień immunologii poprzez stosowanie technik obrazowania in vivo i ex vivo w oku.

Dr Alice Davidson z Instytutu Okulistyki University College London wygłosiła wykład pt. „Corneal Endothelial Dystrophies: A Paradigm for Non-Coding and Repeat Expansion-Mediated Disease Mechanisms”. Dr Alice Davidson jest profesorem UKRI Future Leader Fellow w University College London Institute of Ophthalmology (UCL IoO), w Londynie, Wielkiej Brytanii. Dr Davidson rozpoczęła swoją karierę naukową na Uniwersytecie w Manchesterze, gdzie uzyskała tytuł doktora genetyki molekularnej i biologii komórki (2006-2010), badając rolę bestrofiny-1 w chorobach oczu. Następnie pracowała jako naukowiec podoktorski w UCL IoO (2010-2015). W 2015 r. otrzymała nagrodę Fight for Sight Early Career Investigator Award, aby zainicjować swój własny, niezależny program badawczy w UCL IoO, a następnie prestiżowe stypendium UKRI Future Leader Fellowship (2019), aby dalej rozwijać swój program badań nad dziedzicznymi chorobami rogówki.

Prof. Pearse Keane ze szpitala okulistycznego Moorfields Eye Hospital w Londynie wygłosił wykłąd pt.: “Artificial intelligence in ophthalmology – going from code to clinic”. Pearse Keane jest profesorem sztucznej inteligencji medycznej w Instytucie Okulistyki UCL i konsultantem okulistą w Moorfields Eye Hospital w Londynie. Pochodzi z Irlandii, a dyplom lekarza uzyskał w 2002 r. na University College Dublin (UCD). W 2016 r. zainicjował formalną współpracę między Moorfields Eye Hospital a Google DeepMind w celu opracowania algorytmów sztucznej inteligencji (AI) do wcześniejszego wykrywania i leczenia chorób siatkówki. W sierpniu 2018 r. pierwsze wyniki tej współpracy zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Medicine. W maju 2020 r. wspólnie kierował pracami, które również zostały opublikowane w Nature Medicine, mającymi na celu opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD), które jest zdecydowanie najczęstszą przyczyną ślepoty w wielu krajach.

Prof. Krzysztof Palczewski z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Irvine wygłosił prelekcję wizjonerską pt.: “Precise genome editing in the eye”. Prof. Palczewski jest współzałożycielem ICTER. Biochemik i światowej sławy ekspert w dziedzinie biochemii widzenia – zatrudniony w Szkole Medycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, USA – autor ponad 500 prac naukowych opublikowanych w wiodących czasopismach, w tym w „Science”, „Nature” i „Molecular Cell” – posiadacz ponad 10 patentów i zgłoszeń patentowych – do jego znaczących osiągnięć należy krystalizacja i opisanie struktury i funkcji rodopsyny, a także odkrycie mechanizmów prowadzących do degeneracji siatkówki, a w konsekwencji do utraty wzroku.

W spotkaniu wzięli również udział i wygłosili prezentacje przedstawiciele następujących władz:

Polskiej Akademii Nauk: Wiceprezes prof. Paweł Rowiński,

Instytutu Chemii Fizycznej PAN: Zastępca Dyrektora ds. naukowych dr hab. Adam Kubas, prof. instytutu,

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Prezes Zarządu FNP prof. Maciej Żylicz.

Wszystkie zdjęcia wykonał senior researcher w ICTER i fotograf: dr Karol Karnowski.

Konferansjerem prowadzącym wydarzenie w języku angielskim był Marek Ziemba.