28.09.2021

ICTER w magazynie MIT Sloan Management Review Polska (źródło: www.mitsmrp.pl)

09.07.2021

Wywiad z kierownikiem ICTER w magazynie Gentleman (źródło: www.gentlemanmagazine.pl)